Resources

Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 dạy theo chủ đề

 Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 Theo Chuẩn kiến thức kĩ năngĐây là Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 dạy theo chủ đề
Trong giáo án này giúp học sinh lớp 8 hình thành và phát triển  các năng lực . Năng lực có thể hình thành cho người học gồm

1.Năng lực chung :
- NL tư duy
- NL ngôn ngữ
- NL giải quyết vấn đề
- NL giao tiếp nghệ thuật
- NL hợp tác ( Thảo luận nhóm)
- NL đánh giá và tự đánh giá
- NL tự học…

2. Năng lực chuyên biệt:             
-  NL cảm thụ thẩm mỹ
-  NL quan sát- khám phá
-  NL thực hành sáng tạo
 -  NL biểu đạt
-  NL phân tích tổng hợp…


3. Các năng lực chuyên biệt theo mức độ học sinh lớp 8
- NL cảm thụ thẩm mĩ : Rung động trước cái đẹp. có thái độ và hành động tich cực vì cái đẹp.
- NL quan sát , khám phá : So sánh và chỉ ra được mối liên quan 1 cách nhanh chóng.
- NL thực hành sáng tạo: Sản phẩm sáng tạo phù hợp với thực tiễn.
- NL biểu đạt: Phối hợp được nhiều ngôn ngữ mĩ thuật trên 1 sản phẩm.

4. Lưu ý khi dạy Mĩ thuật 8 theo hướng phát triển năng lực  học sinh
a) Những bài GV chọn liên kết thành một  chủ đề :
* Đối với  phân môn:  Vẽ tranh, Vẽ trang trí , Vẽ theo mẫu nên chọn nhiều bài ( từ 2-3 bài trở lên) sẽ phù hợp hơn .
* Đối với  phân môn Thường thức mĩ thuật có thể chọn 2 bài.
b) Những bài GV chọn liên kết thành một chủ đề cần phải gần nhau (vì vậy GV chú ý đến phân phối chương trình để cho hợp lý)
c)  GV kẹp nội dung soạn  dạy theo chủ đề vào giáo án sau các bài dạy theo chủ đề đó.
- Phần dạy theo chủ đề đã tiến hành ở Học kì 1 vì vậy ở Học kì 2 GV cần chú ý để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn.

 

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây và tải về : >>>>

- Link   >>>  Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 Theo Chuẩn kiến thức kĩ năng   

 

_______________________________________________________http://cachve.com____________

-++++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction