Cách trang trí bảng lớp học khi Tết đến Xuân về Draw a picture on School's blackboard in Tet Holiday in steps - by - steps  | Cách trang trí bảng lớp học khi Tết đến Xuân về


Chào các bạn
Đây là video Hướng dẫn các bạn học sinh Cách trang trí bảng lớp học khi Tết đến Xuân về | Cách trang trí bảng lớp, Trang trí bảng lớp học,  Tết đến Xuân về ,  Trang trí lớp học
Đây là bài giảng Hướng dẫn các bạn học sinh  cách vẽ tranh Bẳng lớp học khi Tết đến xuân về - How to draw a picture on Black boad on  Tet Holiday in Vietnam - Cách vẽ trang trí bẳng lớp học đoan xuân -  một cách đơn giản và dễ thực hiện  bằng những nét cơ bản - Giúp em  có thêm tình yêu thiên nhiên, gắn bó với cuộc sống, bồi đắp tâm hồn trẻ thơ yêu những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, giáo dục tình yêu  quê hương đất nước thông qua bài vẽ này.

Here’s is a short   minute video showing you how to draw about Vietnamese Children in Tet Holiday.- Cách vẽ bức tranh Ngày tết quê em


 

_________________________________Source : cachve.com____________

-++++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction