Vẽ tranh đề tài Bảo vệ Môi trường Chúng em làm sạch lớp học How to Draw environmental ProtectionVẽ tranh Đề tài Bảo vệ môi trường ở tiểu học  How to Draw environmental Protection

Vẽ tranh đề tài Bảo vệ  môi trường ở tiểu học . - Đây là video giúp các em biết cách vẽ bức tranh về làm sạch môi trường, bảo vệ môi trường, làm sạch lớp học, giữ gìn môi trường. Giáo dục môi trường, ý thức cho các em biết bảo vệ môi trường qua việc làm  cụ thể đó là chúng em làm vệ sinh lớp học, bé quét nhà, bé lau nhà, bé lau cửa kíinh.

Draw My Garden in the morning - Vẽ khu vườn vào buổi sáng

Cách vẽ một bé gái cầm ô đứng dưới mưa

-+++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries