Drawing Animals - Cách vẽ con vật

Vẽ con gà mái - Vẽ gà mái cho bé - Vẽ nhanh con gà

 Vẽ con gà mái, vẽ con gà, How to draw a hen,  draw a chicken, draw a hen  Thưa thầy cô và các bạn

Đây là bài hướng dẫn học sinh tiểu học vẽ con gà mái -  một con vật đáng yêu của trẻ thơ. Vẽ con gà mái này thật đơn giản. Em xem video  và làm theo. Thầy tin chắc rằng tất cả các em đều vẽ đẹp con gà mái. Nhớ khi vẽ xong em có thể treo tranh của em chia sẻ ý tưởng và vẻ đẹp của cô gà mái với các bạn lớp em  về bức tranh đó.

How to Draw a picture about hen bài vẽ các em phải mô tả tình yêu mến con gà mái,  cảnh con gà mái đang kiếm mồi, con gà mái nhà em. Em thật dễ dàng vẽ con gà mái…

How to draw animals - Em học vẽ con vật - Chào thầy cô và các em. Đây là loạt bài hướng dẫn học sinh tiểu học vẽ con vật- Những con vật quen thuộc của các em. Cách vẽ dựa vào những hình khối cơ bản để giúp các  em học vẽ dễ dàng hơn các con vật.  Learn to draw animals step - by - step. Easy to draw an animal. Help your children to draw an  animal

Vẽ con gà trống - Vẽ gà trống cho bé - Vẽ nhanh con gà

 Vẽ con gà trống, vẽ con gà, How to draw a chicken,  draw a chicken, draw a roster  Thưa thầy cô và các bạn

Đây là bài hướng dẫn học sinh tiểu học vẽ con gà trống một con vật đáng yêu của trẻ thơ. Vẽ con gà trống này thật đơn giản. Em xem video  và làm theo. Thầy tin chắc rằng tất cả các em đều vẽ đẹp con gà trống. Nhớ khi vẽ xong em có thể treo tranh của em ở cuối lớp hãy khoe  với các bạn lớp em  về bức tranh đó.

How to Draw a picture about rooster  bài vẽ các em phải mô tả tình yêu mến con vật, như cảnh con gà trống đang gáy, con gà trống nhà em. Em thật dễ dàng vẽ con gà trống…

-++++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction