Drawing Animals - Cách vẽ con vật

Category: Draw Animal

.
Con chó - A dog - Một con vật đáng yêu -  A cute dog for Kids - Cách vẽ con chó thật đơn giản . Chỉ mấy nét cơ bản  con cong , một chú  cún đáng yêu hiện ra trên trang giấy. Các bé thích lắm. Vì chú cún là con vật thân quen. Mẹ nào cũng vẽ được . Không  cần màu , chỉ một cây bút nhỏ là vẽ ngay được chú cún . Các mẹ tin không ?  Hãy xem video nhé.


How  to Draw a Cute Dog


Step 1: Draw a circle for the outline of the head.


Step 2: Add the outline sketch for the back of the dog.


Step 3:  Add another oval and a curved line for the outline sketch of the dog’s body.

 

Step 4: Draw the outline sketch of the front legs and feet.


 Step 5:  Add the hind legs and feet outline sketches.


 Step 6: Draw the outline sketch of the tail. and  outline for the ears and snout.


Step 7:  Add the actual lines of the neck,  body and the tail.


Step 8:     Continue drawing the actual lines for the hind legs and  the front right feet.


Step 9:    Finish drawing the actual lines for the feet and the collar.

-++++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction