Drawing Animals - Cách vẽ con vật

Category: Draw Animal

Vẽ con gà trống - How to draw a Rooster

Vẽ con gà trống - Vẽ gà trống cho bé - Vẽ nhanh con gà

Vẽ con gà trống, vẽ con gà, How to draw a chicken,  draw a chicken, draw a roster   Thưa thầy cô và các bạn

Đây là bài hướng dẫn học sinh tiểu học vẽ con gà trống một con vật đáng yêu của trẻ thơ. Vẽ con gà trống này thật đơn giản. Em xem video  và làm theo. Thầy tin chắc rằng tất cả các em đều vẽ đẹp con gà trống. Nhớ khi vẽ xong em có thể treo tranh của em ở cuối lớp hãy khoe  với các bạn lớp em  về bức tranh đó.

How to Draw a picture about rooster  bài vẽ các em phải mô tả tình yêu mến con vật, như cảnh con gà trống đang gáy, con gà trống nhà em. Em thật dễ dàng vẽ con gà trống…

Thưa thầy cô và các bạn. Đây là bài hướng dẫn học sinh tiểu học vẽ con gà trống trong bài vẽ con vật mà em yêu thích

How to Draw a picture about Doraemon 
Activity your child learns about families, draws a picture of her family and then tells about someone in the picture.

a.. What You’ll Need

Bước 1- Step  1: Bạn vẽ một vòng tròn nhỏ đấy là cái đầu của gà trống đấy. Vẽ hai bên cho cân xứng nhé

– Lightly draw a circle on top of a rectangle. Draw guidelines within the oval to help you place facial features.

Bước 2 - Step 2 : Vẽ 2 hình ô van - đấy là hai mắt của gà trốngđấy. Vẽ hai bên cho cân xứng

– Draw 2 ovals, side-by-side, to look like a sideways #8 shape…for the eyes.

– Draw a curved line for the mouth and for the collar.

Bước 3 - Step 3 Vẽ cái miện thật tươi  của gà trống

– You should draw a black circle for the pupils and a white circle for the highlight of the eye.

– Then, you draw more circles as well as a letter ‘J’ shape on the left side of the body.

Bước 4 - Step 4 - Vẽ cái mỏ của gà trống - Mấy sợi lông , cái cổ của gà trống

– You can draw curved lines on both cheeks.

– You can draw a sideways letter ‘D’ shape for the pocket.

– You can draw a backwards letter ‘L’ shape on the right side of the body.

– You can draw a circle under the left arm.

Bước 5 - Step 5 - Vẽ hai cánh của gà trống

– Draw a few lines on the face.

– Draw 2 curved lines and one straight line on the bell.

– Draw a letter ‘L’ shape for the left leg.

– Draw 2 lines for the right arm.

Bước 6 - Step 6 - Vẽ  hai  chân của gà trống

– Draw 2 ovals for feet.

Bước 7 - Step 7 - Vẽ đôi bàn chân của gà trống

– Draw a curved line for the collar.

– Draw a letter ‘s’ shape in between the feet.

 

______________And more sections, Please download>>>>_____________

3. Author: Cachve.com

4. Language: English - Vietnamese

5. Document Type: .Powerpoint - Page: 16 slides

6. Size:1.95MB

7. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>> Tải bài giảng này từ http://cachve.com 

>>>Cách ve con ga trong dễ nhất 

>>>Cách vẽ con gà trống  dễ nhất  

>>>  Danh sách các bài vẽ con vật mà em yêu thích - Learn to draw an animals  

Note: This article is quite Free for everybody. It was written by  cachve.com  or collected by many sources from Internet . Do not copy . We are have no responsibility about this sharing.

 

Thanks !

-++++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction