Tổng hợp các bài giảng Mĩ thuật 3 cho giáo viên tiểu họcTổng hợp các bài giảng Mĩ thuật 3 cho giáo viên tiểu học - Thưa thầy cô và các bạn. Đây là tổng hợp các bài giảng Power point dành cho giáo viên tiểu học người mà đnag dạy theo Mĩ thuật hiện hành, đnag dạy theo Mĩ thuật Đan Mạch hay đang dạy theo mô hình VNEN. Mỗi chương trình đều có nhưng điểm hay riêng nhưng tựu chung lại chương trình của Bộ Giáo dục vẫn đảm bảo vấn đề phương  pháp giảng dạy khoa học , xây dựng cấu trúc đồng  tâm, tích hợp nhiều vấn đề. Cachve.com  phản đối gay gắt chương trình Mĩ thuật  Đan Mạch , một cách dạy thực sự quá vớ vẩn không phù hợp với suy nghĩ và nhận thức của học sinh Việt Nam , không đạt yêu cầu chương trình hiện hành, cách đánh giá của Vụ tiểu học.