Art Lecture Grade 1

 

Tuyển tập các Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1

uyển tập các Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 Tuyển tập các Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Đây là tập hợp các giáo án trình chiếu power point đã được chỉnh sửa rất kĩ càng, font chữ chuẩn chạy trên tất cả các máy cái các dạng font chữ. Mỗi slide giáo án đã được thẩm định về nội dung, tính giáo dục, Kiến thức chuẩn, Kênh chữ và kênh hình hài hòa phù hợp với đặc điểm từng lớp . Đây là tài liệu  để giúp thầy cô và quý phụ huynh học sinh dạy và học tốt Hoạt động giáo dục Mĩ thuật trong Trường tiểu học hiện nay. Hãy nhấn vào link dưới đây để có các bài giảng tốt hơn

 

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 1. Xem tranh thiếu nhi vui chơi

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 2. Vẽ nét thẳng

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 3. Màu và vẽ màu vào hình đơn giản

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 4. Vẽ hình tam giác

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 5. Vẽ nét cong

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 6. Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 7. Vẽ màu vào hình quả (trái) cây

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 8. Vẽ hình vuông và hình chữ nhật

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 9. Xem tranh phong cảnh

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 10. Vẽ quả (quả dạng tròn)

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 11. Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 12. Vẽ tự do

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 13. Vẽ cá

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 14. Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 15. Vẽ cây, vẽ nhà

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 16. Vẽ hoặc xé dán lọ hoa

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 17. Vẽ tranh ngôi nhà của em

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 18. Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 19. Vẽ gà

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 20. Vẽ hoặc nặn quả chuối

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 21. Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 22. Vẽ vật nuôi trong nhà

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 23. Xem tranh các con vật

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 24. Vẽ cây đơn giản  Vẽ cây - Vẽ nhà

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 25. Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 26. Vẽ chim và hoa

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 27. Vẽ hoặc nặn cái ô tô

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 28. Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 29. Vẽ tranh Đàn gà nhà em ... em yêu thích


Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 30. Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt 


Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 31. Vẽ cảnh thiên nhiên đơn giản

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 32. Vẽ đường diềm trên áo, váy

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 33. Vẽ tranh: Bé và hoa

Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Bài 35. Trưng bày kết quả học tập

 

__________________________http://cachve.com___________

-++++->
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction