uyển tập các Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 Tuyển tập các Bài giảng Mĩ Thuật Lớp 1 - Đây là tập hợp các giáo án trình chiếu power point đã được chỉnh sửa rất kĩ càng, font chữ chuẩn chạy trên tất cả các máy cái các dạng font chữ. Mỗi slide giáo án đã được thẩm định về nội dung, tính giáo dục, Kiến thức chuẩn, Kênh chữ và kênh hình hài hòa phù hợp với đặc điểm từng lớp . Đây là tài liệu  để giúp thầy cô và quý phụ huynh học sinh dạy và học tốt Hoạt động giáo dục Mĩ thuật trong Trường tiểu học hiện nay. Hãy nhấn vào link dưới đây để có các bài giảng tốt hơn.